خانه ⁄ هتلی به قدمت تاریخ

هتلی به قدمت تاریخ

هتل سنتی اصفهان در یک خانه تاریخی از زمان صفویه شکل گرفته است. با اقامت در این هتل به تاریخ سفر میکنید.